Kyrkor

Eftersom kyrkor ofta är K-märkta ställs det betydligt högre på entreprenören vid kyrkorenoveringar än vid renovering av vanliga hus.

Vi har lång erfarenhet av kyrkorenoveringar och genom åren har vi arbetat upp ett gott samarbete med länsantikvarie-ämbetet. All denna kunskap är också något alla våra övriga kunder drar nytta av.

Följ oss i sociala medier!