Villatak

För den vanlige villaägaren är omläggning av tak en stor kostnad.

Om arbetet utförs ordentligt ökar takets livslängd, men uppstår det problem tillkommer dyra merkostnader. Med vår långa erfarenhet är vi medvetna om att lägga stor vikt på grundarbetet. Det gör att villaägare hos oss kan känna trygghet i att deras investering utförs med bästa möjliga slutresultat. För oss är ingen kund för liten.

Följ oss i sociala medier!