ETERNITTAK

Takkedjan har lång erfarenhet av arbete med eternittak.

Vår certifierade personal tar hand om alla aspekter av hantering, nedmontering och bortforsling av er eternit och forslar bort den på ett säkert och tryggt sätt.