k-Stämplade Byggnationer

Eftersom bland annat kyrkor ofta är K-märkta ställs det betydligt högre krav på entreprenören vid renovering av dessa tak, än vid renovering av vanliga hus.

Takkedjan har lång erfarenhet av renovering av K-stämplade byggnationer och genom åren har vi arbetat upp ett gott samarbete med Länsantikvarieämbetet. All denna kunskap är också något alla våra övriga kunder drar nytta av.