OM TAKKEDJAN

Det är en glädje för oss att få presentera Takkedjan för dig. När du besökt vår hemsida hoppas vi att du, som så många andra, får en bild av ett företag som vet värdet av nöjda kunder.

Kompetens, ordning och reda är några av de ledstjärnor vi följt i mer än 25 år för att skapa långsiktiga och lönsamma relationer med våra kunder. Med vår långa erfarenhet vet vi att genom att lägga stor vikt på rätt leverantörer skapar vi de bästa förutsättningarna för att arbetet utförs på rätt sätt. Vi på Takkedjan utför alla typer av takjobb. Vare sig det är en liten eller stor fastighetsägare, så lägger vi lika stor vikt vid att utföra ett korrekt arbete. Det kallas yrkesstolthet och är någonting som tyvärr blir mer och mer ovanligt i dagens samhälle.

Vi har som policy att utbilda vår personal och därigenom få medarbetare som kännetecknas av brinnande engagemang, sitt utåtriktade sätt, hög kompetens inom sitt yrkesområde och förmåga att ta eget ansvar. Vi har också lång erfarenhet och licens för rivning av asbest. Ett nytt tak är alltid en klok investering. Varje krona du lägger på ditt tak, höjer husets värde. När du lägger om ditt tak har du också chansen att göra det vackrare. Välkommen att kontakta oss för att diskutera dina behov.