TAKKEDJANS TIPS OCH RÅD

Se över tak och hängrännor!

Vår- och sommartid är tid för rekreation. Detta gäller även för ditt hus! Pyssla om de skavanker som tak och hängrännor ådragit sig från vinterns råbarkade väderlek nu, så slipper du överraskas av trista regnvattenskador senare.

Att ta hand om ditt tak är en av de viktigaste uppgifter du som husägare kan ta dig an. Taket ska skydda ditt hus mot regn och rusk. Och att avrinningen av regnvatten fungerar är en förutsättning för att huset ska må bra. En till två gånger om året bör du se över tak och rännor. Efter vintern och efter lövfällningen. Så här gör du!

TAKPANNORNA

Om de förskjutits måste de läggas på plats igen. Byt ut de pannor som  spruckit. Tegel- och betongpannor är relativt lätta att byta ut; skjut upp den överliggande pannan och lyft ut den som är trasig. Ligger huset väldigt utsatt kan den nya plattan behöva fästas med klämmor i kanterna. Sopa också av mossa från taket.

GENOMFÖRINGAR

Takets känsligaste ställen är där olika material möts; vid skorstenen, runt takfönster och kupor. Dessa anslutningar har ofta plåtbeslag, som då och då måste ges lite omsorg, det vill säga skrapas, grundas och målas om. En vanlig orsak till läckage är rost. Om plåtdetaljerna är sönderrostade måste du förstås byta ut dem.

UNDERLAGSTAKET

Inspektera underlags-taket genom att lyfta på ett par pannor. Ta bort löv och  annat skräp under takpannorna som håller kvar onödig fukt. Om  underlagspappen spruckit eller röta har uppstått på strö- och bärläkten  ska taket läggas om.

HÄNGRÄNNOR OCH STUPRÖR

Om de förskjutits måste de läggas på plats igen. Byt ut de pannor som  spruckit. Tegel- och betongpannor är relativt lätta att byta ut; skjut upp den överliggande pannan och lyft ut den som är trasig. Ligger huset väldigt utsatt kan den nya plattan behöva fästas med klämmor i kanterna. Sopa också av mossa från taket.

HÅL OCH GLIPOR

Takets känsligaste ställen är där olika material möts; vid skorstenen, runt takfönster och kupor. Dessa anslutningar har ofta plåtbeslag, som då och då måste ges lite omsorg, det vill säga skrapas, grundas och målas om. En vanlig orsak till läckage är rost. Om plåtdetaljerna är sönderrostade måste du förstås byta ut dem.

TESTA FALLET PÅ RÄNNAN

Inspektera underlags-taket genom att lyfta på ett par pannor. Ta bort löv och  annat skräp under takpannorna som håller kvar onödig fukt. Om  underlagspappen spruckit eller röta har uppstått på strö- och bärläkten  ska taket läggas om.