VILLATAK

För den vanliga villaägaren är omläggning av villatak en stor kostnad.

Om arbetet med villatak utförs ordentligt ökar takets livslängd, men uppstår det problem tillkommer det dyra merkostnader. Med Takkedjans långa erfarenhet är vi medvetna om att lägga stor vikt på grundarbetet. Det gör att villaägare hos oss kan känna trygghet i att deras investering utförs med bästa möjliga slutresultat. För oss är ingen kund för liten.